Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

linija

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

linija

Јавна набавка бр. 4/15

linija

Предмет: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Документација:

linija

Јавна набавка бр. 3/15

linija

Предмет: НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 

Документација:

linija

Јавна набавка бр. 2/15

linija

Предмет: НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА

Документација:

linija

Јавна набавка бр. 1/15

linija

Предмет: НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

 

Документација:

  • ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – намирнице за припремање хране – број 1/15

 

linija

Login Form