Кућни ред Предшколске установе дечји вртић ''Невен''

 linija

 

Поштовани родитељи, уписом Вашег детета у вртић, постали сте део велике вртићке породице. Као и свака породица, и ова наша има одређена правила којима се руководимо у свакодневном животним ситуацијама.

 1. Родитељ је дужан да приликом уписа детета донесе лекарско уверење

 2. Поштујте радно време вртића од 06-17 и не касните по дете

 3. Родитељ је дужан да доведе дете до 08 ујутру, да се не би реметио утврђени режим рада

 4. Обавезно је довођење деце у установу у пратњи родитеља, као и преузимање детета по завршеном боравку у вртићу

 5. Родитељ је дужан да обавести васпитача/медицинску сестру о свакој промени адресе или телефона

 6. Информишите васпитача о дететовим посебним потребама, здравственим тешкоћама и поступцима који се примењују у евентуалним акутним стањима

 7. У случају да постоје разлози оправданог одсуства детета из вртића, родитељи су дужни да обавесте васпитача/медицинску сестру дан раније

 8. Самохрани родитељ је дужан да достави писмену изјаву о томе ко може да преузме дете

 9. Не доводите болесно дете у вртић!

 10. У случају одсуства детета дуже од 7 дана родитељ је обавезан да достави лекарско уверење да дете може несметано да борави у вртићу

 11. Лекове у вртићу дајемо једино код хроничних болести и уз потврду лекара

 12. Доводите децу у адекватној одећи за боравак у установи која је угодна за игру. Обавезно је доношење патофни, а за децу јасленог узраста и резервне одеће

 13. Родитељ је дужан да дете доводи у обданиште без накита

 14. Родитељ је дужан да дуговање за боравак детета измири до 10.-ог у месецу за претходни месец, у супротном установа ће раскинути уговор и онемогућити даљи боравак детета у вртићу

Директор

Бранка Петровић

 

linija

Login Form