Сарадња дечјег вртића и локалне заједнице

linija

6.1  7

  linija

Локална друштвена средина има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, поред редовних обавеза законом предвиђених, може помоћи својом подршком вртићу да организује разне облике рада са децом.

Програм сарадње, Дечјег вртића „НЕВЕН” у Мионици, са локалном заједницом одвија се кроз годишњи план рада, који је сасатавни део годишњег плана рада Дечјег вртића „НЕВЕН”.

Да би се остварила повезаност вртића са локалном заједницом, потребно је ускладити потребе дечјег вртића и локалне заједнице. Како би она била што успешнија, вртић треба да буде што отворенији за сарадњу са локалном заједницом.

Локалне заједнице са којима сарађује Дечји вртић „НЕВЕН” су:

-Основна школа „Милан Ракић“ (сарадња припремне предшколске групе са првацима и учитељицама)

-Библиотека ,,Милован Глишић“

- Општина (сарадња преко разних манифестација које Oпштина организује)

- Културни центар Мионица (представе, филмови, изложбе...)

- Туристичка организација Мионица (излети, историјске знаменитости нашег краја...)

- Дом здравља Мионица ( систематски прегледи, посета стоматолошкој ординацији, превентива)

Такође посебан значај заузима и сарадња са одређеним институцијама као што су: Ваздухопловни музеј, позориште ,,Бошко Буха” Београд, зоолошки врт, органи безбедности (полиција, ватрогасци)

Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз културну и јавну делатност, што подразумева и долазак у госте деци књижевника, музичара, глумаца, спортиста, песника, свештеника, као и заједничко решавање проблема од виталног значаја за живот и рад Дечјег вртића ,,Невен“.

 

linija

Login Form