Сарадња са родитељима

 

linija

 

Учешће родитеља у раду Установе одвијаће се на нивоу:

  • васпитне групе
  • вртића
  • Установе
  • Савета родитеља организованих на нивоу групе, вртића и Установе

Сарадња са породицом у актуелним друштвено-економским условима посебно добија на тежини ако се зна да просечна породица ( и дете у њој) све теже живи, а самим тим теже реализује своје основне функције (васпитну, социјалну, економску...). Борба за побољшање животног стандарда породице захтева посебно ангажовање родитеља на послу, али и ван њега, што за породицу има све веће отуђење деце од родитеља, односно родитељи све мање и мање имају времена и енергије да се посвете дечијем васпитању и правилном психо-физичком одрастању. Ова чињеница представља логичку опасност за појаву одређених социо-патолошких појава код деце, па је сарадња на релацији породица-предшколска установа и обратно, не само пожељна, већ и неопходно потребна, како би Предшколска установа била права допуна породици за правилно психо-физичко одрасање и васпитање.

 

 

Савет родитеља

linija

Установа има савет родитеља који има 15 чланова, а чине га родитељи из свих васпитних група. Своју активност савет родитеља остварује кроз одржавање седница, његова надлежност одређена је законом, а рад је уређен кроз Пословник о раду.

Чланови Савета родитеља Предшколске установе „Невен“у радној 2014./2015.години:

-          Зоран Ранковић, председник Савета родитеља;

-          Милић Марина;

-          Илић Петровић Славица;

-          Недељковић Катарина;

-          Рангелов Сандра;

-          Симовић Биљана;

-          Ђокић Марија;

-          Живковић Ирена;

-          Богдановић Тијана

-          Живановић Славица;

-          Стевановић Марија;

-          Рафаиловић Михајло;

-          Урошевић Јелена;

-          Милетић Милица;

-          Ивана Стефановић.

linija

Login Form