Невен данас

 

linija 

slikanizid  dvoriste 

   linija

 

Рад са предшколском децом у Предшколској установи ,,Невен“ одвија се у проширеном, реновираном објекту дечије установе у Мионици, улица Др. Аце Обрадовић бб. Грађевински капацитет овог објекта износи 168-оро деце. Деца су смештена у 8 васпитних група целодневног боравка и 2 васпитне групе полудневног припремног предшколског програма. У склопу објекта је и кухиња која својим капацитетом испуњава услове за постојећи број деце. Вртић поседује двориште у површини од 40 ари, које је ограђено и обогаћено новим спаравама за игру деце.

     Поред овог објекта постоје и други, прилагођени простори за рад четворочасовних група и то:при ОШ ,,Милан Ракић“ у Горњој Топлици и Дучићу ,при ОШ ,,Живојин Мишић“ у Рајковићу, у Брежђу, у Буковцу и Осеченици.

       У погледу опреме просторија у којима деца бораве за целодневни боравак задовољен је законски норматив, а групе четворочасовног програма користе просторе при Основним школама, док су делови опреме и дидактичког материјала користили из дечије установе.

         Наша установаорганизује превоз деце из Доње Топлице до Мионице и назад сваког радног дана сопственим мини-бусом. На овај начин обухватићемо сву децу од 5 до 7 година из села која гравитирају осморазредној школи у Доњој Топлици.

 

linija

Login Form