Упис

 

linija

 

Захтев за упис детета у предшколску установу – вртић јединствен је за све предшколске установе и он се може преузетина нашем сајту као и списак потребних документа која се прилажу уз пријаву.

Деца се примају на основу пријаве коју подносе родитељи, старатељи или друга лица које се старају о детету. Документација и и захтеви предаваће се у вртићу, након расписаног Конкурса за упис деце у вртић, сваког радног дана од 8,00-15,00 часова, секретару Установе Ивани Ицић Давидовски или медицинској сестри на превнтиви Слађани Трифуновић.

Деца се примају у установу у један од облика рада: целодневни боравак(јасле и вртић)и припремно предшколски програм за радну 2015./2016. годину.

Листа примљене деце биће објављена најкасније четири недеље после завршетка конкурса.

Незадовољни родитељи могу уложити жалбу у року од 7 дана Уписној комисији у вртићу.

 

linija

Login Form