Упис деце у 2015/2016 години

linija

Обавештење о подношењу пријава за упис деце у Предшколску установу дечји вртић ,,Невен’’ Мионица и упису у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно (четворочасовни програм) у радној 2015/2016.години

  • Пријаве за упис деце у боравак у Предшколску установу дечји вртић ‘’Невен’’ Мионица могу се поднети сваког радног дана од 08 до 12 часова у просторијама установе од 25.05.2015. до 05.06.2015.године.

По истеку рока за предају пријава, комисија ће, у складу са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета и начина уписа деце у Предшколску установу дечји вртић ''Невен'', Мионица, и бројем слободних места, извршити рангирање и објавити листу уписане деце на огласној табли установе.

Листа уписане деце биће објављена на огласној табли установе до 20. јула 2015.године.

  • Упис деце у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно (четворочасовни програм) у радној 2015/2016.години вршиће се сваког радног дана од 08 до 12 часова у просторијама установе од 25.05.2015. до 05.06.2015.године.

Приликом уписа у припремни предшколски програм обавезно је доставити Извод из матичне књиге рођених за дете.

  • Пријаве за упис добијају се код секретара установе.

Уколико су Вам потребне додатне информације или појашњења можете се обратити Слађани Трифуновић – медицинска сестра на превентиви и Ивани Ицић Давидовски – секретар установе.

linija

Јеловник

linija

Правилна исхрана деце  је један од главних услова за очување здравља, спречавање болести, правилан телесни раст и душевни развој. Правилна исхрана је посебно важна у предшколском узрасту када дете интензивно расте и развија се.

Када се планира јеловник строго се поштују потребе дечјег организма у енергетским, градивним и заштитним материјама. Организација рада усмерена је на стварање најбољих услова рада и елеминисању могућих ризика приликом производње и дистрибуције хране.

Примери јеловника у нашој установи:

linija

Login Form